Call Of Duty Advanced Warfare טריינר

Call Of Duty Advanced Warfare טריינר (0)

Call Of Duty Advanced Warfare הסבר אי שם בעתיד בשנת 2054 האומות החזקות בעולם ביניהן ארה"ב, קיבלו התקפות חזקות על צבא שלהם והתשתיות שלהם. כעת הכוח הצבאי החזק בעולם אינו